KV-Tekniikka Oy

 
 

Kaasuvalvonta 

Käytämme toimituksissamme MST Technology GmbH:n (Honeywell) laadukkaita laitteita. Tuotevalikoimassamme on lisäksi IR-mittareita (Gas Data) ja PID-mittareita (Ion Science). Savukaasumittareille Afriso (Saksa) pystytään analysoimaan polttokaasujen laatua. Lisäksi toimitamme vuototestauslaitteita. Asiakkaitamme ovat useat teollisuuden ja tutkimuksen eri alat.


Järjestelmät

Teemme analogiseen tai digitaliseen signaaliin perustuvia järjestelmiä 

Analogiset järjestelmämme perustuvat mA-mittasignaaliin. Keskusyksiköiden (8-64 kanavaa) reaaliaikaisesta näytöstä on luettavissa pitoisuustiedot ja hälytystiedot. Vapaasti ohjelmoitavia relelähtöja ja tuloja on 8 kpl ja niitä on mahdollista lisätä. Yksikköihin voidaan myös yhdistää hätäseistoiminnat ja asiakaskohtaisia sovelluksia. Suuremmat järjestelmät teemme asiakkaan toivomusten mukaisesti ja integroituna asiakkaan prosessin ohjaukseen. Sovellukset voidaan tehdä joko Omron tai Beckhoff-logiikoille. Valikoimassamme on myös valmiita keskusyksiköitä (8-16 kanavaa)


Digitaaliset järjestelmät perustuvat LON-arkkitehtuuriin. yhdestä rengasverkoista aina useaan on mahdollsta. Kaasupitoisuuksien lisäksi järjestelmään voidaan syyttää muuta informaatiota I/O-moduulien kauttaa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi: palohälytys, hätäseis, kaasun paine, virtaus ja muut rajatiedot. Lisäksi AIM-moduulin kautta voidaan syöttää analogista mittatietoa kuten paine, kosteus tai lämpötila. Trendiseuranta, 8h-pitoisuudet, hälytysloki ja muut vastaavat tiedot ovat saatavissa järjestelmästä. Monet LON-valvontatuotteet ovat liitettävissä asiakkaan omaan ethernet-verkkon, jolloin seurantatiedot ovat yrityksessä kaikkien ulottuvilla.

 

Mittausyksiköt
Satellite XT 

Luotettava mittausyksikkö paikalliseen kaasuvalvontaan - anturit yli 40:lle palavalle sekä myrkylliselle kaasulle esimerkiksi AsH3, NH3, H2, O2, THC …

Mittausyksikkö voidaan kytkeä joko analogiseen (mA) tai digitaaliseen järjestelmään (LON). Saatavilla on myös mallit relelähdöillä. 

Sat-Ex 

Satellite XT:n rinnakkaismalli ATEX-tiloihin (ATEX ...)

GTR - 210 

Mittausyksikköä saadaan useille eri anturityypeillä esim infrapuna, PID. Laajasta anturivalikoimasta löytyy mittaus sellaisille kaasuille kuten hiilidioksidi CO2, dityppioksidi N2O (ilokaasu) lisäksi selektiivisesti CH4, C3H8 tai ppm-tasolla hiilivetymittaus.

Mittausyksikkö voidaan kytkeä analogiseen järjestelmään. Saatavilla on myös mallit relelähdöillä


Savukaasumittarit

Eurolyzer ST


Edullinen laite savukaasujen analysointiin

Mitattavat kaasut O2,CO tai O2, CO2

H2-Kompensointi CO-mittauksessa

Lisäksi lämpötila ja veto (differentiaali). Talletus mikro-SD muistikortille (max 4GB) 

TFT-värinäyttö

Paino noin 400g EN50379-3 hyväksyntäHuolto

Anturit

Elektrokemiallisia antureita yli 40:lle eri kaasulle

Älyanturi - muistisirussa esiasetetut arvot ja toleranssit 

Pellistoriantureissa (palavat kaasut) useita eri tyyppejä

 Anturipalvelu - kaasukalibroidut anturit aikataulutetusti

Huoltopalvelut 

Teemme huoltoja perustuen sekä anturipalveluun että testauskaasuilla. 

Huollosta tehdään aikataulutetusti ja jokaisen huollon jälkeen asiakkaalle toimitetaan testausraportti.